Jak powstaje projekt?

Projektowanie to nie dekorowanie! To bardzo złożony proces.
Żeby najprościej wyjaśnić na czym polega, wyobraźmy sobie nie samą ścianę, czy podłogę, ale 6 płaszczyzn, które muszą ze sobą współgrać tworząc harmonijną całość. Do tego dodajmy czynnik kierunków świata, zmienność światła, różne wielkości przedmiotów, odmienne materiały, ich strukturę, fakturę, kolory, funkcjonalność, ergonomię, potrzeby i gust klienta oraz jego budżet.
Może się zakręcić w głowie od nadmiaru informacji, ale na szczęście my wiemy jak profesjonalnie przeprowadzić proces projektowania na najwyższym poziomie, tak aby stworzyć wspaniałą, funkcjonalną przestrzeń.
Jak powstaje projekt?

OTO JAK WYGLĄDA PRZYGODA PROJEKTOWA Z NASZYM ZESPOŁEM:

1.SPOTKANIE ZAPOZNAWCZE (NA MIEJSCU INWESTYCJI LUB W BIURZE)

Architekt spotyka się z Inwestorem i rozmawia o ewentualnej współpracy. Z naszej strony staramy się dogłębnie wyjaśnić jak przebiega proces projektowy na różnych etapach. Tłumaczymy w jaki sposób możemy pomóc, jakie są nasze obowiązki i jakiej współpracy oczekujemy od klienta.

Omawiamy zakres usług oraz cenę za dane usługi.
Na życzenie, Inwestor zawsze może obejrzeć realizacje, które są w toku naszych prac.

 

2. SPOTKANIA BADAJĄCE POTRZEBY INWESTORA (POZNAWCZE)

Poznajemy się wzajemnie i analizujemy dogłębnie potrzeby, percepcję i estetykę Inwestora.

Zapewniamy, że dzięki pytaniom i metodom, które wypracowaliśmy z klientami przez lata, nawet mocno zdezorientowana osoba będzie w stanie określić swoje potrzeby i preferencje. Nazwanie ich oraz wzajemne zrozumienie danych pojęć pozwoli uzyskać najlepsze efekty. (przykładowo: co rozumiemy przez słowo “przytulność”, gdzie każdy ma inny obraz tej samej definicji);

Na tym etapie poruszamy również kwestię budżetu, ponieważ to on często definiuje kierunek projektu. Poprzez nasze doświadczenie możemy określić już na początku procesu projektowego, czy dany budżet jest realny w stosunku do oczekiwań klienta.

Jesteśmy w stanie zaproponować różne rozwiązania, które go zoptymalizują, albo zbliżą do realiów, tak aby umożliwić jego realizację.

3. KONCEPCJA FUNKCJONALNA

Przedstawiamy 2-3 propozycje aranżacji wnętrza. Na podstawie rzutów (widok z góry) przedstawiamy układ pomieszczeń, rozmieszczenie funkcjonalne wyposażenia. Opowiadamy, tłumaczymy jak nam się udało zrealizować określone potrzeby Inwestora.

Objaśniamy na czym polegają różnice w koncepcjach, jakie są plusy i minusy danej propozycji. Rozmawiamy, wymieniamy się opiniami i w ten sposób powstaje ostateczna wersja projektu funkcjonalnego, który jest początkiem do dalszej pracy koncepcyjnej.

4. WIZUALIZACJA PRZESTRZENNA

Na tym etapie przedstawiamy naszą pełną wizję koncepcyjną.
Dokładnie omawiamy wszystkie elementy wizji architekta, co z czego wynika, co się z czym łączy, jakie będzie miało znaczenie w projekcie.

Sprawdzonymi metodami tłumaczymy przestrzeń – modele 3D, rendering (wizualizacje), odręczne szkice detali.

Często prezentujemy też przykłady materiałów z jakich proponujemy wykonać podłogi, meble czy blaty. Liczne próbki materiałów na pewno pozwalają lepiej zrozumieć i poczuć ich temperaturę, fakturę, kolorystykę oraz efekt łączenia poszczególnych elementów.

Podobnie jak przy propozycji funkcjonalnej to etap wymiany opinii, tłumaczenia obiekcji i wspólnego dialogu.

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Po zaakceptowaniu ostatecznej propozycji architekta zespół przygotowuje dokumentację projektową. W jej skład wchodzą liczne, zwymiarowane rysunki techniczne:
– inwentaryzacja ( rys. budowlane, konstrukcja, instalacje sanitarno elektryczne), inwentaryzacja zdjęciowa
– rysunek/-nki aranżacji, który jest punktem wyjścia. To przeważnie jest rzut całościowy (widok z góry) ścianek, schodów, rozmieszczenia wszystkich mebli, dywanów, podłóg, zmian posadzek, sufitów, generalnie wszystkich elementów funkcjonalnych.
– rysunki wyburzeń np.: ścianek, sufitów czy schodów
– rys. dobudowy nowych elementów
– rys. sufitów, podłóg
– rys. instalacji elektrycznych
– rys. instalacji tele-technicznej
– rys. instalacji sanitarnej czyli wod-kan
– rys. instalacji CO (ogrzewanie)

Dodatkowo każde pomieszczenie ma swoje odrębne rysunki rozwinięcia, tak zwane widoki ścian.
W dużej skali 1:20 rozrysowane są detale aranżacji każdej ze ścian: drzwi, okna, wykańczanie ścian np. okładziny, boazerie itp. płytki, meble na zamówienie, generalnie wszystkie elementy projektowe danego pomieszczenia.

Oprócz dokumentacji projektowej Inwestor otrzymuje specyfikację materiałową, czyli jest to szczegółowa lista zakupów, gdzie każdy element projektu ma swoją nazwę, zdjęcie, ilość oraz cenę.

Czas tworzenia dokumentacji projektowej zależy od wielkości i skomplikowania projektu i waha się od 30 do 90 dni.
Na tym kończy się podstawowy zakres usług projektowych.

Świadczymy również dodatkowe płatne usługi, które w bardzo dużym stopniu, albo całkowicie odciążają czasowo Inwestora:

opcja 1: Inwestor ma swoich wykonawców, to wówczas jest możliwe spotkanie architekta z wykonawcą inwestora w celu omówienia projektu. Rozliczanie wg stawki godzinowej.

opcja 2: Architekt podejmuje nadzór autorski – czyli nadzoruje, sprawdza przebieg prac na budowie, czy są wykonywane zgodnie z projektem. Raz, dwa razy w tygodniu architekt jest fizycznie na budowie i sprawdza postęp prac. Cena jest ustalana z inwestorem a rozliczenia miesięczne.

opcja 3: Nadzór techniczny – (opcja wskazana przy dużych, innowacyjnych i złożonych budowach) kontrola przebiegu prac wykonawczych zgodnie z przyjętymi prawami i normami w zakresie wykonawstwa, zgodnie z wytycznymi technologicznymi i certyfikatami technicznymi. Dbanie o prawidłowość wykonania pod względem technologicznym. Cena jest ustalana z inwestorem a rozliczenia miesięczne.

opcja 4: Usługa „realizacja pod klucz” obecnie najczęściej wybierana przez naszych klientów. Wówczas cały proces wykonawczy jest po naszej stronie i pełnimy wtedy funkcję inwestora zastępczego.

Etapowo wygląda to tak:
● przygotowujemy projekt;
● sporządzamy szczegółowy plan inwestycyjny, czyli dokładny kosztorys, specyfikacje materiałowe i harmonogram czasowo-finansowy;
● podpisujemy umowę z Inwestorem, w której określamy termin oddania gotowej inwestycji;
● Inwestor wpłaca określony budżet budowlany na wskazane konto wg wskazanego harmonogramu finansowego; (transze)
● zarządzamy logistyką zamówień i dostaw aby zachować płynność prac zgodnie z harmonogramem czasowym;
● Na każdym etapie prowadzimy transparentne rozliczenia zgodnie z kosztorysem. Czasami klient chce rozliczać się bezpośrednio z wykonawcami np.: stolarzami. Oczywiście taka opcja również jest możliwa;
● finalnie następuje odbiór inwestycji
● sesja zdjęciowa z profesjonalnym fotografem, gdzie Inwestorzy otrzymują prawo do wykorzystania zdjęć w ofercie sprzedaży lub wynajmu danej nieruchomości;

Co zyskuje Inwestor dzięki realizacji pod klucz tutaj.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Masz pytania? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy